НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ в гр. РУСЕ

При заплащане на пълен абонамент към АБАКУС АКАДЕМИЯ, родителите могат да се възползват от една от следните отстъпки:

  1. при организиране на рожден ден долу в Пикадили отстъпка в размер на 15%,
  2. или отстъпка в размер на 10% при консумация на родителите долу в Пикадили, при условие че децата са горе в детският център,
  3. или отстъпка в размер на 50% при закупуване на Temposave card

Намаление от 5% за децата, учащи в Академия Абакус,  при посещение на детския кът по време на парти сезон зима 2019/2020 г. всяка сряда по график

error: Content is protected !!