НАШИТЕ ЦЕНТРОВЕ ВЪВ ВАРНА

За първи път сметалото Абакус се споменава преди 5 хиляди години в шумерските древни писания, а оттогава насам менталната аритметика утвърждава позицията си при развиване на аналитичните и творчески умения на всяко дете.

Днес имате възможност да подарите на вашето дете приятни и полезни преживявания в нашия център за ментална аритметика във Варна. „Абакус Акдемия“ е школа, в която децата ще изградят позитивна нагласа към ученето, уроците и домашните. Нашите инструктори са професионалисти, които лесно разпознават таланта и го развиват. Програмата, по която провеждаме занятията по ментална аритметика във Варна, е разработена и утвърдена от Международната асоциация по ментална аритметика.

Ежеседмичните посещения на часовете по ментална аритметика във Варна позволяват на вашия малчуган да изгради приятелства с други деца, с които да обменят знания и топли емоции.

В нашите центрове по ментална аритметика във Варна залагаме на индивидуалната грижа, за да може всеки родител и неговото дете да получат обратна връзка с цел подобряване на резултатите.

Ученето с нас е забавно, лесно и достъпно

първата българска школа за ментална аритметика

АБАКУС

error: Content is protected !!