+359 899 258 292 consult@abakus.bg

Счетоводна кантора ABAKUS

 

 • Оптимизираме данъците, осигурителните задължения и паричните потоци на малкия бизнес и предприемачите
 • Спестяваме време, като поемаме комуникацията с институциите в България

 

Възползвайте се от 30 минутен безплатен опознавателен разговор!

Доказан счетоводен подход

Сигурност за счетоводството на фирмата Ви

Ежемесечен отчет на финансовия резултат

Ефективна комуникация

Tърсите ли доверен счетоводител и партньор в бизнеса?

Такъв, с който:

 • Да си говорите на достъпен език
 • Да получите обяснения и разбиране за тези сложни числа, документи и тези декларации, които изобщо не е ясно защо да се подават и къде, нито в какви срокове
 • Да получавате навременни съвети, финансови данни и анализи

Такъв, който да се занимава с:

 • Документите
 • Сметките
 • Комуникацията с институциите, така че всичко да е наред и да няма глоби и санкции

Търсите ли сигурност за бизнес делата си?

Искате ли ред в този хаос от изисквания, данъци, заплати, наеми и други?

 

Счетоводна кантора ABAKUS прави точно това, което Вие търсите!

 

Защо да изберете нас?

Нашите клиенти получават:

 • Оптимизация на данъците по легален начин
 • Ефективна комуникация с НАП и институциите в България
 • Изрядно счетоводство, съобразено с действащото законодателствo
 • Детайлен отчет за финансовото Ви състояние всеки месец
 • Ежедневна връзка с нас
 • Разбираемo разяснение на счетоводните нормативи
 • Прозрачност на извършената работа и дължимите плащания
 • Своевременно информиране и обучение с цел предотвратяване на административни глоби и наказания

Ние притежаваме:

 • Отлично изградени счетоводни практики
 • Практически опит в счетоводно обслужване на разнообразни дейности
 • Лично отношение към всеки клиент и всеки казус
 • Детайлен поглед
 • Разбиране за казусите и предизвикателствата на собствениците на малък бизнес в България
 • Умения да обясним счетоводните процеси и задължения, което помага за взимане на информирани управленски решения
 • Доказани резултати

Чудите ли се дали имате нужда от счетоводител?

Имате вече регистрация като търговец и се питате дали имате нужда от счетоводител или можете и сам да извършвате дейностите по:

 • Водене на сметки
 • Комуникация с институциите
 • Изготвяне на изискуемите декларации и уведомления.

Да, можете да го правите. Обаче има голяма вероятност скоро да получите известие от НАП, НОИ и т.н. за пропусната декларация, за необходимост от корекция или нещо друго, което има вероятност да бъде последвано и от санкция.

Полезно е от самото начало да работите в партньорство с опитен счетоводител:

 • За да си спестите такива неудобства
 • За да имате доверен счетоводител, който да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети и да извърши годишното приключване

Ние ще Ви предложим най-добрия пакет услуги за Вашите нужди!

Как работим ние?

При първа консултация

 • Обсъждаме вида на дейността
 • Очакваните разходи и приходи
 • Начина Ви на работа и други значими фактори
 • Решаваме каква ще бъде подходящата форма на регистрация. Имаме готовност да Ви помогнем с изготвянето на документите за регистрация.

Писмен договор с всеки клиент

За да осигурим спокойствие и сигурност за счетоводните дела на фирмата Ви, счетоводната ни кантора сключва писмен договор с всеки клиент.

Отговаряме на всяко Ваше запитване

Всяко Ваше запитване, постъпило по телефон, имейл или друг информационен канал, се обработва и получава нашия отговор от 2 до 3 работни дни.

След първоначалния ни контакт ние ще продължим да Ви уведомяваме за новостите при нас.

Заплащане

След определяне на месечен абонаментен план в началото на партньорските ни отношения, всяка година стойността му се актуализира съгласно повишаващата се средна работна заплата.

Стойността на услугата се заплаща по банков път.

Как определяме цената?

Стойността на услугата е съвкупност от множество фактори. Някой от тях са:

 • Икономическия сектор, в който оперира клиента
 • Брой дейности, които извършва
 • Географска област на дейност, видове сделки
 • Наличие на регистрации по ЗДДС
 • Брой обекти, касови апарати
 • Документооборот или брой счетоводни записвания
 • Брой банкови сметки
 • Брой осигурени лица, текучество на персонала, граждански правоотношения
 • Брой справки, декларации, отчети на месечна база
 • Други специфични за дейността нужди на клиента

Формираме крайната стойност на услугата отделно за всеки клиент, като съобразяваме необходимостта му от нашите услуги.

Винаги предоставяме възможност от 3 пакета услуги, между които клиента да избере.

Нашите услуги

Счетоводни услуги за ЮЛ и фрийлансъри

Правилните счетоводни действия водят до вярно представяне на финансовите резултати и добро финансово състояние.

Годишно приключване

Професионалните действия за коректното данъчно облагане са важна част от успеха на всеки бизнес.

ТРЗ и личен състав

Помагаме Ви да наемете персонал и да намалите разходите за него.

Административни услуги

Ефективно управляваме Вашите административни задачи.

Консултации и Бизнес планиране

Изясняваме обстоятелствата, преследваната цел и намираме правилното решение заедно.

Счетоводни услуги за юридически лица и

свободни професии(фрийлансъри)

 • Обработка на първични и вторични счетоводни документи – Отчети от КА, фактури, разписки и други
 • Изготвяне, проверка и подаване на дневници по ЗДДС и Справка декларация по ДДС, в съответствие със ЗДДС и ППЗДДС
 • VIES декларации
 • Осчетоводяване на банкови извлечения
 • Осчетоводяване на ведомости за трудови и извънтрудови възнаграждения
 • Текущо начисляване и изготвяне на платежните документи за разплащания с бюджета
 • Анализ и изготвяне на отчет за вземанията и задълженията
 • Подготовка на документи за решаване на данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи
 • Ежемесечен анализ на счетоводните данни
 • Изготвяне на междинни финансови отчети
 • Изготвяне на статистически тримесечни форми
!

КЪМ ВСИЧКИ УСЛУГИ

Годишно приключване

 • Извършване на счетоводни действия по годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации в съответствие с действащата нормативна уредба
 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
!

КЪМ ВСИЧКИ УСЛУГИ

ТРЗ и личен състав

 • Консултация за избор на оптимални варианти на наемане и отчитането на разходите на персонала
 • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, граждански договори и договори за управление и контрол
 • Изготвяне и подаване на уведомления за сключените договори в НАП
 • Поддържане на трудови досиета на работниците и служителите
 • Изготвяне на разчетно-платежни ведомости
 • Изготвяне на платежни документи за дължими месечни осигуровки и данъци
 • Обработка и подаване в НОИ на болнични листове
 • Предоставяне на информация за осигурените лица в НАП
 • Изготвяне на служебни бележки на назначените лица
!

КЪМ ВСИЧКИ УСЛУГИ

Административни услуги

 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния, други потребителски удостоверения от различни институции
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
 • Онлайн банкиране
 • Публикуване на ГФО
 • Регистрация на фирми
 • Регистрации по ЗДДС
!

КЪМ ВСИЧКИ УСЛУГИ

Консултации и Бизнес планиране

 • Европейско финансиране – текущи програми, изисквания и други
 • Управление и отчитане на одобрени проектни предложения
 • Изготвяне на бизнес план за отделен работен проект
 • Изготвяне на бюджет
 • Анализи, проучвания и други по задания на клиента
 • Текущи консултации, относно измененията на законовата и нормативна база
!

КЪМ ВСИЧКИ УСЛУГИ

За нас и нашите принципи

✔ Индивидуален подход към всеки клиент

✔ Коректност и конфиденциалност

✔ Използване на най-добрите счетоводни практики

✔ Активна комуникация с клиентите

✔ Финансова яснота и сигурност за клиентите ни

✔ Стремеж към най-добри резултати

над

години опит

над

успешни проекта

Моята история

Деница Илиева

Деница Илиева

Собственик

Започнах професионалния си път през 2007 г. в счетоводна къща с клиенти в търговията и услугите. След 10 години продължих да работя самостоятелно. Междувременно натрупах опит като счетоводител на организация, която управлява европейски проекти.

Екипът ми днес се състои от наети служители и външни консултанти в различни сфери на дейност. Осъществяваме дейност във Варна и Балчик.

Дипломирах се в специалност „Стопанско управление“ със специализация „Бизнес комуникации“. Магистърската ми програма е „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“.

Продължавам да уча и посещавам различни обучения и семинари.

Моята работа е моста, свързващ предприемача и неговия бизнес с държавните институции, като изпълнявам комуникацията между тях по правилния начин.

Моята мисия е да допринасям за правилните управленски и счетоводни решения, които подпомагат развитието на бизнеса и увеличаването на неговата печалба.

Обичам да работя с креативни и позитивни хора с нагласа за успех и отговорно отношение.

Да предлагам решения, да планирам резултати, да анализирам и съобщавам добри новини, като по-високи финансови постижения, ръст на продажбите, ръст на печалбите е удоволствие за мен.

Отзиви

„Открих Деница Илиева след 4 проведени разговора с нейни колеги. Имах спешна нужда от счетоводител с широк кръгозор и умения. Предходният ни счетоводител беше добър, но некомуникативен. Дени много бързо разбра от какво имаме нужда. 

Работи бързо и в срокове, обяснява какво прави, какво трябва да направи и последиците, ако не го направи. Владее счетоводните умения, управлява няколко проекта по едно и също време, умело разпределя паричните потоци, прави аналитично отчитане по всеки проект и различните дейности по него. Оперативно и качествено изготвя и администрира граждански договори.

Въпреки натоварения й график винаги навреме получаваме възнагражденията си. Изпълнява и много други технически задачи. Изключително организирана и структурирана, компетентна и винаги намира решение на възникнали казуси.

Щастлива съм, че се срещнах с нея и благодаря, че продължаваме съвместната си работа!“

Жени Господинова

Изпълнителен директор на СНЦ в обществена полза

„Работя с Деница Илиева от 2021 г. Всеки път е много отзивчива. Възложил съм й всички дейности по фирмата, също и банкирането. До момента нямам забележки.  Смятам, че всичко ми е наред.“

Пламен Петков

Ремонт на електроуреди

„С Деница Илиева се познаваме от години. Когато реших да стартирам свой бизнес , нямах никакво колебание за избор на счетоводител. Работя вече 5 години с Дени и екипа й. Изцяло съм поверила счетоводната документация, банковите разплащания и всичко, което е необходимо да се направи, за да функционирам в рамките на закона и съм спокойна за фирмата си.

Винаги е много отзивчива, отговарят ми в същия или на следващия ден. Диалогът с тях протича много приятно и ми вдъхва сигурност.

Всеки месец получавам имейл с разяснения за състоянието на касата, задълженията и финансовия резултат. При всеки удобен случай препоръчвам Кантора „Абакус“ и специално Дени за счетоводител и финансов съветник.“

Петя Борисова

Собственик на магазин за дрехи

„С настоящата референция даваме своята лична, персонална оценка за перфектната работа и професионализъм на компанията „Секвоя Де” ЕООД с управител г-жа Деница Илиева.

Ползите от съвместната работа с компанията „Секвоя Де” ЕООД е повишаване на финансово-счетоводната култура и оптимизиране на разходите в процеса на работа.

Като съществени подобрения в бизнес процеса на компанията ни са, съвместно в работата ни със счетоводната компания „Секвоя Де” ЕООД, че успяхме да оптимизираме и повишим ефективността в бизнес делата ни.

Ако някой има съмнение за стойността и качеството на работата с г-жа Илиева и нейния екип, може да ни пише на e-mail: Parushevconsult@gmail.com. Ще се радваме да поговорим с него за това!“

Пламен ПАРУШЕВ

Собственик и управител на „ПАРУШЕВ - КОНСУЛТ” ЕООД

„В навечерието на отчитащия период, в края на срока на проекта нашия счетоводител беше извънредно възпрепятстван и ни се наложи да търсим колега, който да ни помогне с навременното организиране и качване на документите в ИСУН. Така се срещнах с Деница Илиева и нейния екип. Останах много доволен от работата им. Предоставих им документите в почти насипно състояние и с много малко време за работа и си мислех, че ще трябва да прежаля стойността на БФП. Дени и екипа подредиха всичко, изготвиха необходимите справки, сканираха и успяха да отчетат в срок. Дори поправях сгрешени документи и благодарение на тях ми възстановиха цялата планирана сума. Изключително коректни, отговорни, ориентирани към резултати професионалисти. Благодарен съм, че работим заедно и винаги имат моята препоръка и подкрепа!“

Димитър Георгиев

Собственик на фирма, възползвала се от безвъзмездно финансиране с проект

„Открих своя салон през 2018 г. и случайно попаднах в офиса на Деница Илиева. Тогава тя работеше сама. Привлече ме топлото й отношение и спокойствието, с което ми обясняваше напълно неясни за мен неща. През това време излизах в майчинство и болнични, всичко беше подавано и обработвано коректно и на време. Случвало се е да се разсея с нареждане на осигуровките или да занеса документите, а тя винаги деликатно ме подсеща за задълженията ми. Радвам се, че работя с Дени и планирам да продължа да й се доверявам.“

Дарена Стоянова

Собственик на фризьорски салон

Контакти

consult@abakus.bg

+359 899 25 82 92

Понеделник до Петък: 10:00 – 18:00

Последвайте ни

facebook

Пишете ни

1 + 4 =

Всички права на текстовете на този уебсайт са собственост на Секвоя Де ЕООД. Никаква част от тях не може да бъде възпроизвеждана, освен с изричното съгласие на автора.

Секвоя Де ЕООД

ЕИК: 204888372

МОЛ: Деница Димитрова Илиева